RIB -RIC 
ART39BIS 
BURGERINTERPELLATIES 
RECHT OP RECHT - SOLIDARITEITSBUS -CETA
DE HONGERIGE STAD 
VLAANDEREN


RIC-RIB
ART39BIS
RIB : Referendum op Initiatief van de Burger 
Een referendum of volksraadpleging is een stemming waarin de burgers van een democratische rechtsstaat de
mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de wetgeving, bepaalde besluiten
of andere zaken van algemeen belang van een bepaalde overheid.

VLAANDEREN


BURGERINITIATIEF VOOR JULIAN ASSANGE  
FREE SPEECH 
BRUSSELS


RIB-RIC
ART39BSIS 
BURGERINIATIEVEN - DE HONGERIGE STAD GENT
GRONDRECHT 
VLAANDEREN


RIB-RIC:
Référendum sur Initiative Citoyenne 
Un référendum ou un plébiscite est un vote dans lequel les citoyens d'un État démocratique régi par l'État de droit ont le droit de s'exprimer. avoir la possibilité d'influencer la législation, certaines décisions
ou d'autres questions d'intérêt public d'un gouvernement particulier.
ART39BIS
BRUSSELS


RIC-RIB
ART39BIS
WALLONIE


RIC-RIB
ART39BIS
WALLONIE